top of page

STADENS NYCKELSERVICE

STADENS Nyckelservice är en tjänst med en vision om att få ordning på Stockholm Vattens uppdrag att hantera avfallshantering i vår stad.  

bottom of page