top of page

STADENS NYCKELSERVICE

STADENS Nyckelservice är en tjänst med en vision om att få ordning på Stockholm Vattens uppdrag att hantera avfallshantering i vår stad.  

 • Hur fungerar det här?
  Du som fastighetsägare, styrelsemedlem i en bostadsrättsförening eller annan fastighetsansvarig person fyller i formuläret på den här sidan och skickar in det. Vi kommer efter det att kontaka er per e-post om hur ni märker upp och lämnar in er nyckel til oss Efter detta är ni klara!
 • Vad är Stadens Nyckelservice?
  Stadens Nyckelservice är ett initativ skapat av Stadens Förvaltning med syfte att hjälpa Stockholm Vatten och Stockholm Stad att säkerställa tillträde till stockholms fastigheter för sophämtning. Kommunens upphandlade entreprenör har inga uppmärkta nycklar till de fastigheter de hämtar avfall på. Det är i och med rådande kris idag okänt vilka nycklar som behövs för respektive hus varpå sopor inte kan hämtas som vanligt. Det Stadens Nyckelservice såeledes gör är att samordna information och inhämta uppmärkta nycklar för Stockholms fastigheter som Stockholm Vatten sedemera kan nyttja för att uppfylla sitt uppdrag.
 • Vilka ligger bakom detta initiativ?
  Stadens Förvaltning är aktören bakom detta initativ och det går att läsa mer om detta i menyraden ovan.
 • Vem har tillgång till nycklarna?
  De nycklar vi tar hand om kommer Stockholm Vatten att få tillträde till. De kommer sannolikt i sin tur låta upphandlad avfallsentreprenör låta nyttja dessa för att kunna genomföra de faktiska tömningarna.
 • Är nycklarna som kommer in i säkra händer?
  Stadens Förvaltning som är initativtagare är vana att hantera nycklar til fastigheter och såeledes kommer nycklarna att förvaras i tryggt förvar.
 • Varför gör ni det här?
  Vi vill hjälpa till att avhjälpa problemet för Stockholms fastighetsägare, vilka också är flera av Stadens Förvaltnings kunder. Vi vill förbättra och effektivisera fastighetsägande helt enkelt.
 • Kostar det något?
  Nej, vi tar inte betalt för detta. Vi ser istället nyttan av att få ordning på ett problem som vi inte tycker hör hemma i vår stad år 2017. Både som företag och en del av samhället.
bottom of page